Siết chặt quản lý chất lượng suất ăn trong trường học ở TP HCM

Thời gian qua, mặc dù TP. HCM  đã quan tâm nhiều đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tuy nhiên, các vụ ngộ độc vẫn xảy ra. Tại nhiều trường học, việc kiểm tra chất lượng nguồn thực phẩm đầu vào vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cho học sinh, đặc biệt là bậc mầm non và tiểu học. Ban Quản lý An toàn thực phẩm cho biết sắp tới sẽ phối hợp với ngành giáo dục – đào tạo thành phố siết chặt tiêu chuẩn an toàn cho bữa cơm học đường.

bep an mam non

Từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn TP đã xảy ra 28 vụ ngộ độc thực phẩm với trên 2 ngàn người bị ảnh hưởng. Tuy số vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học gần 6 năm qua không nhiều - chỉ 5 vụ với khoảng 300 học sinh bị ảnh hưởng - nhưng theo các ngành chức năng, điều này chứng tỏ vẫn còn lỗ hổng trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường học. Theo thông tin từ Phòng Quản lý Ngộ độc thực phẩm thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố, đa phần các vụ ngộ độc xảy ra đối với các suất ăn do cơ sở bên ngoài nhà trường cung cấp. Bánh ngọt hay trái cây tráng miệng là những món ăn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cao trong số các vụ đã xảy ra.

Ông Nguyễn Đại Ngọc, Phó Trưởng phòng Quản lý Ngộ độc thực phẩm thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP cho hay: “Nguyên nhân của 5 vụ ngộ độc thực phẩm tại trường học chủ yếu từ vi sinh vật. Điều đó cho thấy quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản và phân phối thực phẩm đang có vấn đề. Kiến thức của những người trực tiếp tham gia vào quá trình cung cấp suất ăn cho các em học sinh đang có lỗ hổng plus d'information. Thiếu sự giám sát qua lại giữa người thụ hưởng và đơn vị cung cấp suất ăn”.

MÓN ĂN THÔNG DỤNG

 • B├Æ_X├ÇO_Cß║ªN_Tß╗ÄI
 • B├Æ_X├ÇO_H├ÇNH_T├éY
 • B├Æ_X├ÇO_THß║¼P_Cß║¿M
 • C├ü_BIß╗éN_CHI├èN
 • C├ü_BIß╗éN_KHO
 • C├ü_L├ôC_KHO
 • C├ü_NGß╗¬_KHO
 • C├ü_R├ö_CHI├èN
 • C├ü_R├ö_KHO
 • C├ü_─ÉI├èU_Hß╗ÆNG_CHI├èN
 • C├ü_─ÉI├èU_Hß╗ÆNG_KHO
 • G├Ç_KHO
 • G├Ç_KHO_Gß╗¬NG
 • HEO_QUAY_Cß║óI_CHUA
 • S╞»ß╗£N_KHO
 • THß╗èT_HEO_KHO
 • THß╗èT_KHO_Dß╗¬A
 • THß╗èT_KHO_Mß║«M_RUß╗ÉC
 • THß╗èT_KHO_M─éNG
 • THß╗èT_KHO_Nß║ñM
 • THß╗èT_KHO_TI├èU
 • THß╗èT_KHO_TRß╗¿NG
 • THß╗èT_KHO_TRß╗¿NG_C├ÜT
 • THß╗èT_KHO_T├ÇU
 • THß╗èT_KHO_─Éß║¼U
 • T├öM_RIM
 • CH_KHO_Xß║ó_ß╗ÜT
 • CH_X├ÇO_L─éN
 • Bß║ªU_X├ÇO
 • Bß║«P_Cß║óI_X├ÇO
 • B├Æ_X├ÇO_THI├èN_L├¥
 • B├öNG_B├ì_X├ÇO
 • Cß║óI_CHUA_X├ÇO_TRß╗¿NG
 • Cß║óI_THß║óO_X├ÇO
 • Cß║óI_X├ÇO
 • KHß╗ö_QUA_X├ÇO_TRß╗¿NG
 • L├ÆNG_X├ÇO_Cß║óI
 • M╞»ß╗ÜP_X├ÇO_Nß║ñM_GI├ü
 • RAU_BI_XAO
 • RAU_MUß╗ÉNG_X├ÇO
 • SUP_L╞á_X├ÇO
 • SU_SU_X├ÇO
 • U_QUE_X├ÇO
 • U_Rß╗ÆNG_X├ÇO
 • CANH_BAU
 • CANH_Bß║«P_Cß║óI
 • CANH_B├ì_─ÉAO
 • CANH_Cß║óI_CHUA
 • CANH_KHOAI_MON
 • CANH_KHOAI_SO
 • CANH_KHOA_Mß╗₧
 • CANH_Mß╗ÆNG_T╞áI
 • CANH_M─éNG_CHUA
 • CANH_M╞»ß╗ÜP
 • CANH_RAU_Cß║ªN
 • CANH_RAU_Dß╗ÇN
 • CANH_RAU_MUß╗ÉNG
 • CANH_RAU_M├ü
 • CANH_RAU_NGOT
 • CANH_RAU_─ÉAY
 • CANH_─ÉU_─Éß╗ª

KHÁCH HÀNG

 • SAO_MINH_BINH_DUONG
 • WEI-SING
 • chinh_long_binh_duong-73d6fca19b
 • doi_tac_1-9276f4d50d
 • khach_hang_1-5d5a992ca0
 • logo_hoa_gia
 • tck1-e9f0730b25
Top