Print

Công Ty TNHH Công Nghiệp WEISING

http://dsigns.co.uk/index.php/component/fpss/track/4/L2luZGV4LnBocC9zaWducw Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công Ty TNHH công nghiệp Wei Sing

http://pittsburgh-divorce.net/?p=47 Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Wei Sing Industrial Co. Ltd

http://shellystearooms.com/tr/shellys-tea-rooms-news-spring-2015/ Mã số doanh nghiệp: 3700382889

Ngày cấp mã DN: 27/08/2001 | Ngày bắt đầu hoạt động: 01/01/2002

Trạng thái: Đang hoạt động

Địa chỉ trụ sở: Xã Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương